Andel förtidspensionärer, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 59 406 människor (2019). Landarealen är 2 052 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.