Andel förtidspensionärer, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 58 923 människor (2018). Landarealen är 2 052 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.