Andel förtidspensionärer, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 528 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 72:a lägsta i landet med 4,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.