Andel förtidspensionärer, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 837 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 68:e lägsta i landet med 3,9 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.