Andel företagare, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 58 923 människor (2018). Landarealen är 2 052 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.