Andel företagare, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 528 invånare. Värdet för andel företagare är det 60:e lägsta i landet med 5,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.