Förvärvsfrekvens, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 837 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 68:e högsta i landet med 82,5 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.