Andel högutbildade, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 59 406 människor (2019). Landarealen är 2 052 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.