Andel högutbildade, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 837 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 31:a högsta i landet med 31,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.