Skattesats, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 58 923 människor (2018). Landarealen är 2 052 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.