Skattesats, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 986 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Falu kommun till 33,70 procent, vilket var den 123:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.