Befolkningsökning, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 986 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Falu kommun nära genomsnittet med 0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.