Befolkningsökning, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 528 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Falu kommun nära genomsnittet med 2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.