Befolkningsökning, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 837 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Falu kommun nära genomsnittet med 1,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.