Medelålder, Falun

Falu kommun ligger i Dalarnas län och har 59 837 invånare. Värdet för medelålder är det 94:e lägsta i landet med 42,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.