Kommunens kostnader, Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 51 735 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 87:e högsta i landet med 68 496 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.