Kommunens skatteintäkter, Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 52 394 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 45 629 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.