Största offentliga arbetsgivare, Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 52 394 invånare. BORLÄNGE KOMMUN är största offentliga arbetsgivare och med 5 125 anställda (nov 2019) den 37:e största sådana bland landets kommuner.

Största offentliga arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.