Största privata arbetsgivare, Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 52 394 invånare. SSAB EMEA AB är största privata arbetsgivare och med 1 875 anställda (nov 2019) den 23:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.