Andel förtidspensionärer, Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 52 394 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 78:e lägsta i landet med 4,3 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.