Andel företagare, Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på nästan 52 590 människor (2019). Landarealen är 587 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.