Andel företagare, Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 52 394 invånare. Värdet för andel företagare är det fjortonde lägsta i landet med 4,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.