Förvärvsfrekvens, Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på nästan 52 590 människor (2019). Landarealen är 587 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.