Förvärvsfrekvens, Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 52 394 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 61:a lägsta i landet med 77,8 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.