Andel högutbildade, Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på nästan 52 590 människor (2019). Landarealen är 587 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.