Skattesats, Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 52 254 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Borlänge kommun till 34,05 procent, vilket var den 60:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.