Befolkningsökning, Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 52 394 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Borlänge kommun nära genomsnittet med 0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.