Befolkningsökning, Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 51 735 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Borlänge kommun den 75:e lägsta i landet med −1,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.