Medelålder, Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 52 394 invånare. Värdet för medelålder är det 56:e lägsta i landet med 40,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.