Medelålder, Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 52 254 invånare. Värdet för medelålder är det 61:a lägsta i landet med 41,2 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.