Invånare i kommunen, Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 52 394 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 47 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.