Invånare i kommunen, Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 51 735 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 49:e högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.