Kommunens kostnader, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 23 067 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 59 177 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.