Kommunens kostnader, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 23 178 människor (2019). Landarealen är 616 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.