Kommunens skatteintäkter, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 23 323 människor (2018). Landarealen är 616 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.