Kommunens skatteintäkter, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 23 067 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 45 619 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.