Anställda i kommunen, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 23 067 invånare. Värdet för anställda i kommunen är nära genomsnittet med 2 008 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.