Största privata arbetsgivare, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 22 925 invånare. OUTOKUMPU STAINLESS AB är största privata arbetsgivare och med 875 anställda (nov 2020) den 47:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.