Andel förtidspensionärer, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 23 178 människor (2019). Landarealen är 616 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.