Andel företagare, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 23 067 invånare. Värdet för andel företagare är det 84:e lägsta i landet med 5,7 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.