Andel företagare, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 22 925 invånare. Värdet för andel företagare är det 89:e lägsta i landet med 5,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.