Förvärvsfrekvens, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 22 925 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 64:e lägsta i landet med 77,3 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.