Andel högutbildade, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 22 925 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 62:a lägsta i landet med 15,0 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.