Andel högutbildade, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 23 323 människor (2018). Landarealen är 616 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.