Andel högutbildade, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 23 067 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 64:e lägsta i landet med 14,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.