Skattesats, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 23 067 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Avesta kommun till 33,60 procent, vilket var den 125:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.