Skattesats, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 23 178 människor (2019). Landarealen är 616 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.