Skattesats, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 22 753 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Avesta kommun till 33,60 procent, vilket var den 138:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.