Befolkningsökning, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 23 067 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Avesta kommun den 58:e lägsta i landet med −0,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.