Befolkningsökning, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 23 178 människor (2019). Landarealen är 616 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.