Befolkningsökning, Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 23 323 människor (2018). Landarealen är 616 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.