Kommunens kostnader, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 6 929 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 39:e högsta i landet med 72 896 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.