Kommunens skatteintäkter, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 042 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 258 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.