Kommunens skatteintäkter, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 7 031 människor (2019). Landarealen är   6 917 kvadratkilometer.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.