Anställda i kommunen, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 042 invånare. Värdet för anställda i länet är det 35:e lägsta i landet med 573 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.