Största privata arbetsgivare, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 042 invånare. Största privata arbetsgivare är STIFTELSEN IDRE FJÄLL med 225 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.