Andel förtidspensionärer, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 042 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 83:e lägsta i landet med 4,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.