Andel förtidspensionärer, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 033 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 89:e lägsta i landet med 4,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.