Nyföretagande, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 018 invånare. Värdet för nyföretagande är det artonde högsta i landet med 14,4 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.