Andel företagare, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 7 121 människor (2018). Landarealen är   6 917 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.