Andel företagare, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 033 invånare. Värdet för andel företagare är det 73:e högsta i landet med 8,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.