Andel högutbildade, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 018 invånare. Värdet för andel högutbildade är det trettonde lägsta i landet med 13,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.