Andel högutbildade, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 7 031 människor (2019). Landarealen är   6 917 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.