Andel högutbildade, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 042 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 21:a lägsta i landet med 13,1 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.