Skattesats, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 018 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Älvdalens kommun till 34,42 procent, vilket var den 27:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.