Befolkningsökning, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 042 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Älvdalens kommun den 57:e lägsta i landet med −1,1 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.