Befolkningsökning, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 6 929 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Älvdalens kommun den 64:e lägsta i landet med −1,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.