Befolkningsökning, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 033 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Älvdalens kommun den 73:e lägsta i landet med −0,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.