Medelålder, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 018 invånare. Värdet för medelålder är det 39:e högsta i landet med 46,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.