Medelålder, Älvdalen

Älvdalens kommun ligger i Dalarnas län och har 7 042 invånare. Värdet för medelålder är det 38:e högsta i landet med 46,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.